Puppycursus

In de puppycursus leren de pups in de praktijklessen spelenderwijs de commando’s Zit, Af, Blijf (Zit & Blijf en Af & Blijf), Nee, Los en Hier. Veel aandacht wordt er ook besteed aan de naamoefening en het netjes meelopen aan de lijn met aandacht voor de baas en zonder te trekken (wandelen zonder trekken).
 
 
Tijdens de theorie van de Puppycursus  behandelen we de onderwerpen socialisatie, voorkomen van ongewenst gedrag (opspringen, bijten, commando Nee, No of Foei aanleren), opvoedingstips- en regels, voorkomen van bak- en prooinijd, speeltjes ruilen, commando Los, nadelen van straffen, zindelijkheid, het hier komen en het los laten lopen van je pup , het aanleren van gewenst gedrag, leerprocessen, etc.

De Puppycursus bestaat uit 12-16 lessen, waarbij praktijk en theorie worden behandeld.

1 keer een diernartsen-praktijkbezoek met rondleiding door de kliniek

In de 3 kwartier les wordt er veel variatie aangeboden aan oefeningen en spel. Na de les is er ook gelegenheid om vragen te behandelen. Betaling van het cursusgeld voor de Puppycursus geeft u het recht om de cursus aan-één-gesloten te volgen. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid voor het inhalen van de lessen op een ander moment. De praktijklessen komen bij afmelding van uw kant in principe te vervallen, in overleg kan er bekeken worden of het mogelijk is de les in een andere praktijkgroep in te halen.

 
Wij adviseren u de theorielessen zoveel mogelijk samen met uw eventuele partner te volgen zodat u thuis op dezelfde consequente manier met de hond om kunt gaan. Daarnaast adviseren wij u theorieles 1 zo snel mogelijk te volgen zodra u weet dat er een pupje komt, dus bij de voorkeur vóór dat de pup er is. In deze les worden namelijk veel onderwerpen behandeld die u van pas zullen komen om te weten voordat de pup bij u in huis komt. Voor pups vanaf 7/8 weken tot 6 maanden.
Wij trainen in groepjes van maximaal 8 pups per instructeur.
 
Instromen is wekelijks in overleg.

 

×