HWW 2017 inschrijving

hww-01Bedankt voor het invullen van het inschrijfformulier voor het Honden Wandel Weekend. U krijgt een kopie van de inschrijving op de door u ingegeven emailadres.

Hieronder kunt u nogmaals de voorwaarden lezen.

Voorwaarden Honden Wandel Weekend:

  • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en met de reglementen die betrekking hebben op het Honden Wandel Weekend en verklaart tevens verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
  • Bij ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.
  • U ontvangt alleen bericht indien uw inschrijving niet geaccepteerd kan worden.
  • Bij inschrijving binnen 14 dagen voordat het evenement plaatsvindt dient u de totale kosten van deze inschrijving contant te voldoen. Automatische incasso zal dan niet meer plaatsvinden.

Regels machtiging:

  • Indien u het oneens bent met het geïncasseerde bedrag dan behoud u het recht om zonder
    opgaaf van reden het geïncasseerde bedrag binnen 30 dagen na afschrijving terug te vorderen bij uw bank.
  • Machtiging is alleen schriftelijk te beëindigen.
  • Afschrijving zal 14 dagen voor het Honden Wandel Weekend plaatsvinden.
  • Bij inschrijving binnen 14 dagen voordat het evenement plaatsvindt dient u de totale kosten van deze inschrijving contant te voldoen. Automatische incasso zal dan niet meer plaatsvinden.